Dostęp do danych Kwestury

Certyfikat cyfrowy (X.509v3) wydawany pracownikom AGH przez SSEK jest rodzajem elektronicznego biletu, uprawniającego do dostępu do wybranych zestawień. Jest wydawany na jeden rok i po tym okresie wymaga wznowienia. Może być również przydatny przy podpisywaniu (i ew. szyfrowaniu) korespondencji elektronicznej, wysyłanej w standardzie S/MIME.

Można go uzyskać zgodnie z procedurą opublikowaną na stronach Pomocy IT.

Podpis kwalifikowany

Osoby, które do swoich zadań potrzebują Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego powinny wystąpić o zakup do Kanclerza AGH zgodnie z komunikatem 20/18.

Procedurę tworzenia wniosku i zamówienia zgodnego z w/w komunikatem ułatwia aktywny formularz, dostępny z na serwerze Kwestury. Wprowadzone za jego pomocą dane są niezbędne do złożenia zamówienia i weryfikacji tożsamości przy odbiorze.

Logowanie do formularza następuje za pomocą tych samych parametrów co do LDAP AGH i jest dostępne dla pracowników i doktorantów AGH.

  Złóż wniosek o podpis kwalifikowany