Dział Przychodów i Kosztów

Zakres czynności działu

 1. Uzgadnianie:
  • kalkulacji wynikowych do prac naukowo-badawczych;
  • kalkulacji wynikowych do konferencji, kursów, studiów podyplomowych, kwalifikacja do kontynuacji w ramach "produkcji w toku" na podstawie arkusza weryfikacyjnego
  • rozdzielnika płacowego, wystawionego przez Sekcję Gospodarki Funduszem Płac (korygowanie błędów niewłaściwego uznania "miejsca powstawania kosztów pracownika");
  • nakładów wewnętrznych na działalność B+R do raportu GUS-PNT-01/s;
  • kosztów i dochodów działalności bytowej i pomocniczej oraz działalności jednostek pozawydziałowych;
  • rozliczeń finansowych.
 2. Wprowadzanie:
  • faktur gotówkowych i pozostałych dowodów (not wewnętrznych, wystawionych przez wydziały i pozostałe jednostki);
  • rozliczeń finansowych do umów i sprawdzanie stanu wykorzystania dotacji.
 3. Księgowanie poleceń PK wystawionych przez wydziały z tytułu:
  • zmiany klasyfikacji kosztów;
  • błędnego księgowania.
 4. Wypełnianie arkuszy weryfikacyjnych do produkcji w toku (prace niezakończone w danym roku kalendarzowym).
 5. Sprawdzanie:
  • zgodności pod względem finansowym raportów do projektów badawczych, celowych, rozwojowych, specjalnych i innych;
  • struktury poniesionych kosztów do raportu z wykorzystania środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego.

 

 Uzgadnianie kosztów i dochodów działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej dla wydziałów i jednostek pozawydziałowych:

 • W.Górnictwa i Geoinżynierii,
 • W. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
 • W. Odlewnictwa,
 • W. Zarządzania,
 • W. Matematyki Stosowanej,
 • W. Humanistyczny,
 • Studium Języków Obcych,
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Ośrodek Historii Techniki i Muzeum,
 • Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH,
 • Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska,
 • Centrum e-Lerningu,
 • Centrum Dydaktyki AGH,
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Centrum Transferu Technologii,
 • Centrum Międzyarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO,
 • Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej,
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

- uzgadnianie kont działalności pomocniczej,

- wprowadzanie faktur gotówkowych.

Uzgadnianie kosztów i dochodów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej dla wydziałów:

 • Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 • Inżynierii Matriałowej i Ceramiki,
 • Metali Nieżelaznych.

- uzgadnianie kosztów i dochodów działalności bytowej,

- wprowadzanie faktur gotówkowych.

Uzgadnianie dochodów i kosztów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej na wydziałów i jednostek pozawydziałowych:

 • W. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki, Elektroniki,
 • W. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
 • W. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
 • W. Energetyki i Paliw,
 • Pion Kształcenia,
 • Pion Spraw Studenckich,
 • Studencka Działalność Naukowo-Kulturalno-Sportowa,
 • Miasteczko Studenckie,
 • Basen AGH,
 • KAUT - Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych.

- wprowadzanie pozostałych dokumentów (not wewnętrznych) i faktur gotówkowych.

Uzgadnianie dochodów i kosztów działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej dla wydziałów:

 • W. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
 • W. Wiertnictwa Nafty i Gazu,
 • W. Fizyki i Informatyki Stosowanej.

- prowadzanie faktur gotówkaowych za paliwo.