Kwestor i Zastępcy

Biuro Kwestora

Pawilon C-1, parter, pok. 16

tel. (+48 12) 617-33-04, (+48 12) 617-40-55

fax. (+48 12) 633-47-70

Dział Dekretacji

Dział Przychodów i Kosztów

Samodzielna Sekcja Rozliczeń Programów Międzynarodowych

Dział Finansowy

Dział Księgowości Majątkowej

Dział Rozrachunków

Sekcja Wypłat Różnych

Samodzielna Sekcja Eksploatacji Komputerów