Komunikat

Kwestura uprzejmie informuje, że w związku z Zarządzeniem Rektora nr 16/202o dot. działalności Uczelni do dnia 25 marca br. wprowadza następujące zasady:

     

  1. Składanie dokumentów – na portierni budynku C1 znajduje się pudło opisane „Poczta przychodząca”, gdzie należy składać wszystkie dokumenty ze wszystkich jednostek. Dokumenty będą rozprowadzane wewnętrznie po odpowiednich działach Kwestury.
  2. Odbiór dokumentów z Kwestury – na portierni budynku C1 znajdują się plastikowe szufladki (znane Państwu dobrze z sekretariatu Kwestury) – dla Wydziałów oraz pudło opisane „Poczta wychodząca” dla jednostek nie mających dedykowanych szufladek. Tam też znajdą Państwo potwierdzone kopie dokumentów złożonych do realizacji.
  3. Utrzymuje się obowiązek składania dokumentów oryginalnych (nie skanów i nie kserokopii).
  4. Proszę stosować komunikat Kwestury nr 12/2020.
  5. We wszystkich działach Kwestury są rozpisane codzienne dyżury – proszę się kontaktować telefonicznie lub mailowo.
  6.  

Komunikaty Kwestury

Szkolenia

Szkolenia polecane przez Kwesturę